Výcvik v lese

14. března 2007 v 21:14 |  Speciální výcvik/ výcvik loveckých psů
VÝCVIK V LESE
Výcvik v lese zahrnuje tyto disciplíny:
- slídění
- nahánění
- šoulání
- chování psa na stanovišti

Slídění
Slídění v lese znamená v podstatě totéž, co hledání v poli. Pes však v lese hledá v kratší vzdálenosti před vůdcem tak, aby byl stále na dohled. Pes sám by také stále měl jevit zájem o kontakt s vůdcem. I v lese má pes příčně hledat, vystavovat, zachovávat klid po výstřelu a střelenou zvěř aportovat. Samozřejmostí je, že pes nesmí zvěř štvát. Povel "K zemi!" ("Daun!") nedávejte psovi v lese hlasem, nýbrž posunkem - zdvihnutím paže. Nácvik provádějte tak, že psa vypustíte povelem "Hledej!", a pokud se vzdálí více jak na 30 m, dejte povel "K zemi!" ("Daun!"). Takto postupujte až do doby, než pes navykne na to, že se nemá více vzdalovat.

Nahánění
Nahánění je pro psa poměrně náročný úkol, musí prohledat určenou houštinu, ve které nesmí zvěř vystavovat, ale z houštiny zvěř vyhnat a nahánět ji směrem k vůdci. Při nahánění by měl být pes hlasitý, zkušený vůdce již podle intonace hlasu později pozná, jakou zvěř pes nahání. Nácvik provádějte tak, že se od psa vzdálíte na několik kroků a vydáte povel "Hledej!". Vzdálenost postupně prodlužujte a později již povel nevydávejte.

Šoulání
Při této disciplíně jde pes u levé nohy vůdce, volně nebo na šňůře, případně může jít také za vůdcem. Nesmí však vůdce předbíhat. Zpočátku voďte psa na šňůře po úzkých cestách a vydávejte povel "Za paty!". Až se toto pes naučí, občas při chůzi vystřelte, aby si zvykl po výstřelu zůstat klidný. Později při chůzi psa odložte a pokračujte dále v chůzi. Asi po 50 m psa opět přivolejte, pes by měl pokračovat v chůzi za vámi. Při odložení psa a vzdálení se se skryjte a vystřelte, pes musí zůstat klidně ležet. Při šoulání by se neměly používat hlasité povely, naučte tedy psa na posunky.

Chování psa na stanovišti
Na stanovišti by měl být pes klidný a tichý. Přivázaný pes je při zkouškách hodnocen nižší známkou. Při nácviku se vzdalujte a bedlivě pozorujte chování psa. Okamžitě zarazte každý jeho pohyb a uklidněte jej. Požádejte pomocníka, aby několikrát vystřelil, a ani vy nešetřete patronami. Často psa uklidňujte a chvalte.

Další disciplíny:

Práce na barvě
Tato disciplína může být čtyřmi způsoby, při zkouškách musí vůdce předem ohlásit, jakým způsobem pes tento úkol provede.

Vodič
Při plnění tohoto úkolu pes vede svého vůdce k srnčí zvěři. Pes je uvázán na minimálně 5 m dlouhém řemeni, vůdce jej volným krokem následuje. Při nácviku používejte povel "Stopa!", velmi důležité při této disciplíně je nácvik práce na řemeni. Při cvičení využijte pomocníka, který dělá stopu, nejprve je dráha krátká a silně pobarvená, postupně stopu prodlužujte a ubírejte barvy. Pes zvěř pouze vyhledá, neaportuje ji.

Hlásič
Pes je veden část dráhy na řemeni, pak je volně vypuštěn a sleduje stopu, nalezení zvěře má pes vytrvale hlásit až do příchodu svého vůdce. K tomuto cvičení připravujte psa od mládí, seznamujte jej s povelem "Hlas!" (Nácvik jako na povel "Štěkej!"). Přiveďte psa ke střelenému srnci (můžete si vypomoci vycpanou srnčí kůží) a velte "Hlas!". Pokud pes štěkne, pochvalte jej. Pokud chce pes srnce aportovat, zarazte jej povelem. Je nutné psa naučit, aby u zvěře zůstal a nález hlásil. Docílíte toho tím, že po každém štěknutí se ke psu přiblížíte, po čase si uvědomí, že vás vlastně přivolává.

Oznamovač
Stejně jako hlásič pracuje oznamovač zpočátku jako vodič, potom je volně vypuštěn a sleduje stopu. Po nalezení zvěře se pes vrací k vůdci, oznámí mu, že zvěř našel a dovede ho k ní. Oznámit nález svému vůdci může pes různými způsoby, při zkouškách je však potřeba předem ohlásit tento způsob. Pes může oznamovat vyskakováním, taháním za rukáv, za vodítko nebo klůckem.
Oznamování pomocí klůcku není náročné na výcvik a znamená, že pes si s sebou na obojku nese připevněný klůcek, který po nalezení zvěře uchopí do mordy a přinese vůdci, čímž oznámí, že úkol splnil. Při nácviku musí pes vědět, že se nesmí zvěře dotknout. Zpočátku zavěste klůcek tak nízko, aby jej při chůzi pes cítil. Velte "Přines!" a ukazujte přitom na klůcek. Až pes tento úkol zvládá, postupně zkracujte zavěšení klůcku.

Hlasitý oznamovač
Tento způsob práce je kombinací hlásiče a oznamovače. Pes nalezení zvěře hlásí, a hlásí i během doprovodu vůdce ke zvěři.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama