Výcvik v poli

14. března 2007 v 21:10 |  Speciální výcvik/ výcvik loveckých psů
VÝCVIK V POLI

Výcvik v poli zahrnuje tyto disciplíny:
- hledání
- vystavován
í - postupování
- klid před zvěří
- sledování přirozené a umělé stopy
- dohledávání postřelené zvěře
- odvaha psa na škodnou

Hledání
Hledání je nejdůležitější disciplínou, která je klasifikovaná na zkouškách vloh. Podle zkušebního řádu má být hledání příčné, soustavné, prostorné, vytrvalé a rychlé. Pes by neměl vynechat žádné místo, kde by mohla být zalehlá zvěř, a při hledání má využívat horního větru.
Výcvik vyžaduje trpělivost, pochopení a citlivý přístup. Někteří psi se drží u nohy psovoda, aniž by měli zájem hledat, jiní zase velmi brzy vyrážejí vpřed a divočí. Rozdílný může být také způsob hledání, někteří psi hledají od začátku s vysokým nosem, jiní hledají zpočátku s nosem u země. Pes, který hledá zpočátku s vysokým nosem, používá spíše zrakový, než čichový vjem, a proto jej berte při výcviku spíše do lesa nebo do vyššího porostu, abyste jim zaclonili výhled a donutili je pracovat nosem. Naproti tomu se psem, který stále šňupe u země, přejděte k výcviku v poli nebo na louce, a voďte jej proti větru.
Ze začátku navykejte psa hledat pouze do kratší vzdálenosti před vámi, vzdálenost 50 m postačí. Před případným vyběhnutím za zvěří jej zarazte povelem. Psa, který příliš o hledání nejeví zájem, často povzbuzujte. Svého psa naučte, aby na povel měnil směr hledání. Na upažení pravé ruky by měl pes reagovat tak, že poběží doprava a naopak. Zpočátku při upažení vykročte směrem, kterým má pes běžet. Při cvičení byste měli být neustále proti větru.

Vystavování
Vystavování je přirozenou vlastností ohařů. Většina psů zvěř ihned po navětření vystavuje, je však potřeba rozlišovat, jestli vystavuje zrakem, tzv. na viděnou nebo nosem. Pokud pes navětřuje nežádoucí zvěř, postupujte s ním rychleji, abyste mu nedali možnost vystavovat, vyplašené zvěři v tom případě nevěnujte žádnou pozornost. Chybou je také, když se pes zvěři úmyslně vyhýbá. To může být důsledkem příliš hrubého zacházení se psem při nácviku klidu před zvěří. Příliš temperamentní psi se mohou dopouštět tzv. krátkého vystavování, které je také považováno za chybné. Dobu vystavování lze prodloužit tím, že při výcviku psa uvážete na dlouhou šňůru a na místě jej udržíte povelem. Současně psa uklidňujte a chvalte. Psa cvičte až do té doby, dokud sám pevně a klidně nevystavuje.

Postupování
Při této disciplíně pes nesmí za zvěří vyrážet, ale má za ní bez povelu postupovat. Zpočátku nechejte uvázaného na šňůře a nechte jej pomalu postupovat. Na začátku cvičení velte psovi povelem "Postupuj!". Pokud pes postupuje klidně a pomalu, nezapomeňte jej pochválit. Chybou je, pokud pes postupuje ke zvěři příliš blízko nebo když neudrží s ubíhající zvěří kontakt.

Klid před zvěří
U této disciplíny je důležitý nácvik povelu "K zemi!" ("Daun!"). Klid před zvěří se upevňuje při nácviku vystavování. Pokud pes vystavuje pernatou zvěř, pochvalte jej, a když pták vzlétne, dejte psovi povel "K zemi!". Tento cvik opakujte tak dlouho, dokud pes nezachová před pernatou zvěří klid. Při nácviku klidu před srstnatou zvěří je potřeba odnaučit psa štvaní zvěře na viděnou. Příliš temperamentního psa udržujte neustále ve vaší blízkosti, případně používejte dlouhou šňůru či jiné prostředky.

Sledování přirozené a umělé stopy
Toto cvičení se provádí na stopě vůdce, na přirozené stopě zdravé zvěře a na stopě vlečené zvěře.
Ke cvičení na stopě vůdce je zapotřebí pomocník, který psa drží, zatímco vůdce se vzdálí a skryje se. Zpočátku by měla být vzdálenost úkrytu kratší, asi 100 kroků, postupně se vzdálenost prodlužuje. Pomocník nasadí psa na stopu a použije povel "Stopa!". Pokud pes zvládá tento cvik na kratší i delší vzdálenost, znesnadněte tento úkol tím, že vůdce při vzdalování se několikrát změní směr. Později také pomocník pouští psa na stopu volně, bez šňůry.
Dlouhou šňůru používejte i při cvičení na přirozené stopě zvěře . Cvičte psa na takové stopě zvěře, kterou neviděl odbíhat. Vůdce si však vždy musí přesně zapamatovat dráhu stopy. Nasaďte psa na stopu a velte "Stopa!", pes by měl přesně a náruživě sledovat stopu.
Také cvičení na uměle pobarvené stopě - vlečce je zapotřebí psa uvázat na dlouhou šňůru. Stopu zakládejte vždy po větru a zpočátku použijte zvěř, kterou pes dobře zná nebo ji už přinášel. K nácviku této disciplíny je zapotřebí pomocník, který založí stopu a alespoň%n na dvoumetrové šňůře ji táhne za sebou, samozřejmě tak, aby to pes neviděl. Na konci vlečky pomocník zvěř zanechá a ukryje se. Ze začátku cvičení zakládejte vlečky krátké, později je prodlužujte a znesnadněte několika tupými úhly. Při správně provedeném cviku je pes nasazen na stopu, na jejímž konci zvěř uchopí a aportuje zpět na začátek stopy. Zde usedne před vůdce a zvěř odevzdá. Pokud pes ztratí stopu, chvíli jej nechte, aby sám chybu opravil, popřípadě jej znovu na stopu naveďte. Cvik provádějte se psem uvázaným na dlouhé šňůře, dokud pes nezvládá tento úkol dobře. Potom jej začněte připravovat k nácviku na volno. Při nácviku na volno vyjděte několik kroků se psem a dejte mu povel "Stopa!" a "Přines!". Pokud pes zvěř neaportuje, projděte s ním celou stopu znovu. Denně nacvičujte maximálně tři vlečky, aby psa toto cvičení nepřestalo bavit.
Dohledávání
Dohledávku lze rozdělit na dohledávání střelené nebo pouze postřelené zvěře. Při nácviku dohledávky střelené zvěře ukryjte zvěř po větru do porostu tak, aby pes tento úkon neviděl. Vydejte povel "Hledej!" a "Přines!". Pokud pes zvěř navětří, uchopí a přinese, nezapomeňte jej pochválit a odměnit pamlskem. Cvik opakujte a k nácviku této disciplíny používejte různou zvěř. Cvik je vykonán správně, když pes spolehlivě přinese zvěř pouze na povel "Hledej!".
Dohledávka postřelené zvěře se nacvičuje podobně jako nácvik sledování stopy zdravé zvěře. Cvičte se psem nejprve na šňůře, později na volno.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama